Претрага за:
Radionice sa srednjoškolcima

U Knaževcu u Tehničkoj školi, kao i u Ekonomsko-trgovinskoj školi u  Zaječaru održane su radionice učenicima koje je vodila Svetlana Jocić uz asistenciju Aleksandara Nešića. Učenicima su  najpre predstavljene podele ekologije po oblastima izučavanja, i detaljnije su im predstavljeni različite grupe zagađivača životne sredine, a nakon toga ciljevi održivog razvoja koji su u vezi sa ekologijom, životnom sredinom i zelenom energijom.

Osim u Knjaževcu i Zaječaru, radionice su održane i u Dimitrovgradu u Gimnaziji „Sveti Kirilo i Metodije“ i u Pirotu u Ekonomskoj školi Pirot.

Radionica u Knjaževcu

Posle ovog uvodnog dela sa srednjoškolcima se razgovaralo o zaštiti Stare planine i doprinosu koji mogu građani dati radi očuvanja i zaštite Nacionalnog parka „Stara planina”.

Radionica u Zaječaru

Radionica u Dimitrovgradu

Radionica u Dimitrovgradu

Radionica u Pirotu

Zeleni korak

Projekat „Zeleni korak“ osnovni cilj ima unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti na teritoriji Parka prirode (budućeg Nacionalnog parka) „Stara planina“.

Naime, Park prirode “Stara planina” konačno će postati Nacionalni park, ali to do sada nije sprečavalo razne investitore da na njoj pokušaju izgraditi mini-hidroelektrane, a još uvek ih ne sprečava da vrše mnogobrojna rudarska istraživanja koja su u toku. Posle velike i uspešne borbe za obustavu gradnje derivacionih mini hidroelektrana, Staroj planini sada preti nova opasnost od investitora, koja se ovoga puta ogleda u potencijalnoj eksploataciji rudnog bogatstva, koja preti da u potpunosti devastira njeno celokupno područje.

Projektom se planira da se tokom 2023. godine u sve četiri lokalne samouprave na čijim teritorijama se nalazi Park prirode „Stara planina“ unapredi saradnja između svih zainteresovanih strana na očuvanju  Parka prirode, kao i da se motivišu građani  da se aktivno uključe u proces donošenja odluka o zaštiti prirode na teritoriji Parka prirode “Stara planina”.

Očekujemo da će se realizacijom projekta povećati dostupnost informacija građanima Srbije o kvalitetu životne sredine i značaju zaštite prirode na teritoriji Parka prirode „Stara planina“  kao i da se  poveća pritisak na nadležne organe da aktivnije i efikasnije učestvuju u zaštiti Parka prirode „Stara planina”.

„Da veze ne budu bezveze“

„Kako prepoznati, preventivno delovati i sprečiti nasilno ponašanje u adolescentskim partnerskim vezama“

U okviru videa govore: Nikola Ninković, sociolog, i Ivana Janković, docent Filozofskog fakulteta u Nišu, department za psihologiju.

Video je snimljen u okviru projekta „Da veze ne budu bezveze“koji organizacija PROTECTA sprovodi u saradnji sa našom organizacijom, a koji finansira Ministarstvo omladine i sporta.

O nama – ciljevi udruženja

Udruženje „Vizija“ Pirot se zalaže za  unapređenje i razvoj životnih uslova i prava dece i mladih, podsticanje dece i mladih na veću društvenu angažovanost, zalaganje za unapređenje komunikacije, demokratskog i otvorenog dijaloga među decom i mladima i svim pripadnicima društvene zajednice, za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju, bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost, kroz ostvarivanje ciljeva udruženja predviđenih Statutom udruženja:

1)         zalaganje za unapređenje i razvoj životnih uslova i prava mladih;

2)         podsticanje mladih na veću društvenu angažovanost;

3)         zalaganje za unapređenje komunikacije, demokratskog i otvorenog dijaloga među mladima i svim pripadnicima društvene zajednice;

4)         zalaganje za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju, bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost;

5)         uspostavljanje bolje međugeneracijske saradnje;

6)         poboljšanje neformalnog obrazovanja mladih;

7)         edukacija i stručno usavršavanje mladih i drugih stručnjaka;

8)         promocija rodne ravnopravnosti kroz zalaganje za prava mladih žena;

9)         promovisanje preduzetništva mladih i poboljšanje radnog ambijenta;

10)       međunarodna saradnja i mobilnost građana, a naročito mladih;

11)       razvoj ekološke svesti kod mladih i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa uvođenjem koncepta održivog razvoja;

12)       razvijanje kulture, sportske i akademske svesti među mladima.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1)         se zalaže za podizanje obrazovnog i kulturnog nivoa mladih kroz propagiranje volonterizma;

2)         nastoji da ostvari saradnju sa ustanovama kulture, visokoškolskim ustanovama, školama, đačkim parlamentima i drugim omladinskim organizacijama;

3)         organizuje razne edukacije, seminare, tribine, programe, radionice i druge oblike stručnog usavršavanja koji su u skladu sa ciljevima Udruženja;

4)         sarađuje sa ministarstvima, lokalnom samoupravom, stručnim udruženjima u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim ciljevima;

5)         organizuje razne edukacije, seminare, tribine, obuke i radionice posebno iz sledećih oblasti: informacionih tehnologija, ljudskih prava, promociji evropskih vrednosti, zaštite životne sredine, zdravih i bezbednih stilova života;

6)         organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz oblasti zaštite životne sredine;

7)         realizuje aktivnosti s ciljem razvoja ekološke svesti javnosti i organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozelenjavanje ugroženih delova naselja i njihove okoline.