U-Report

Članovi Vizije postali su lokalni koordinatori U-Report-a za teritoriju Pirotskog okruga.

Od svog osnivanja, U-Report je nezamenjiv za podsticanje i omogućavanje angažovanja mladih u cilju prikupljanja mišljenja i stavova o pitanjima koja su važna za njih i za zajednice u kojima žive. Platforma trenutno okuplja više od osam miliona ljudi u više od 60 zemalja sveta, a u Srbiji je trenutno registrovano više hiljada U-Reportera. 

Pomoću U-Report anketa na Facebook stranici ili preko U-Report Srbija javnog naloga na Viberu mladi daju svoje mišljenje o stvarima na koje žele da utiču potpuno anonimno i besplatno.  

U-Report omogućava direktno i brzo prikupljanje i analizu podataka, tako da državne institucije, nevladine i međunarodne organizacije, kao i mediji rezultate anketa mogu da primenjuju u svom radu na projektima, razvijanju politika i strategija, kao i za analizu i merenje napretka u različitim oblastima koje se odnose na decu i mlade.