“Na zelenom ćošku”

Projekat “Na zelenom ćošku” Udruženje “Vizija” Pirot realizovalo je u saradnji sa Centrom za kulturu Dimitrovgrad i Televizijom Pirot. Projekat je imao za cilj podizanje svesti građana i građanki Pirotskog okruga o zaštiti životne sredine, sa posebnim fokusom na mlade. Projektne aktivnosti podrazumevale su održavanje radionica u prirodi, realizaciju edukativnih tv emisija na lokalnoj Televiziji Pirot, i pripremu i izvođenje pozorišne predstave u saradnji sa Centrom za kulturu Dimitrovgrad.

Projekat je finansiralo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.