“Ja se pitam”

Projektom “Ja se pitam” koji je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije  ostvareni su sledeći rezultati:

  • Razvijena usluga za prevenciju zdravlja i unapređenje zdravih stilova života;
  • Unapređena dostupnost programa za prevenciju bolesti zavisnosti mladih, za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i očuvanja reproduktivnog zdravlja, unapređena dostupnost programa za očuvanje mentalnog i opšteg zdravlja mladih;
  • Mladi informisani o bolestima zavisnosti od psihoaktivnih supstanci putem kulturne participacije mladih;
  • Razvijena elektronska usluga za prevenciju zdravlja i unapređenje zdravih stilova života ažuriranjem  veb sajta udruženja;
  • Putem raznih promotivnih aktivnosti mladi su informisani o neophodnosti i načinima očuvanja njihovog zdravlja.