O nama – ciljevi udruženja

Udruženje „Vizija“ Pirot se zalaže za  unapređenje i razvoj životnih uslova i prava dece i mladih, podsticanje dece i mladih na veću društvenu angažovanost, zalaganje za unapređenje komunikacije, demokratskog i otvorenog dijaloga među decom i mladima i svim pripadnicima društvene zajednice, za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju, bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost, kroz ostvarivanje ciljeva udruženja predviđenih Statutom udruženja:

1)         zalaganje za unapređenje i razvoj životnih uslova i prava mladih;

2)         podsticanje mladih na veću društvenu angažovanost;

3)         zalaganje za unapređenje komunikacije, demokratskog i otvorenog dijaloga među mladima i svim pripadnicima društvene zajednice;

4)         zalaganje za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju, bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost;

5)         uspostavljanje bolje međugeneracijske saradnje;

6)         poboljšanje neformalnog obrazovanja mladih;

7)         edukacija i stručno usavršavanje mladih i drugih stručnjaka;

8)         promocija rodne ravnopravnosti kroz zalaganje za prava mladih žena;

9)         promovisanje preduzetništva mladih i poboljšanje radnog ambijenta;

10)       međunarodna saradnja i mobilnost građana, a naročito mladih;

11)       razvoj ekološke svesti kod mladih i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa uvođenjem koncepta održivog razvoja;

12)       razvijanje kulture, sportske i akademske svesti među mladima.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1)         se zalaže za podizanje obrazovnog i kulturnog nivoa mladih kroz propagiranje volonterizma;

2)         nastoji da ostvari saradnju sa ustanovama kulture, visokoškolskim ustanovama, školama, đačkim parlamentima i drugim omladinskim organizacijama;

3)         organizuje razne edukacije, seminare, tribine, programe, radionice i druge oblike stručnog usavršavanja koji su u skladu sa ciljevima Udruženja;

4)         sarađuje sa ministarstvima, lokalnom samoupravom, stručnim udruženjima u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim ciljevima;

5)         organizuje razne edukacije, seminare, tribine, obuke i radionice posebno iz sledećih oblasti: informacionih tehnologija, ljudskih prava, promociji evropskih vrednosti, zaštite životne sredine, zdravih i bezbednih stilova života;

6)         organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz oblasti zaštite životne sredine;

7)         realizuje aktivnosti s ciljem razvoja ekološke svesti javnosti i organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozelenjavanje ugroženih delova naselja i njihove okoline.