“Ekonomsko osnaživanje žena u Pirotskom okrugu”

Osnovni cilj projekta “Ekonomsko osnaživanje žena u pirotskom okrugu” bio je poboljšanje ekonomskog položaja žena i njihovog statusa na tržištu rada, posebno pripadnica ranjivih grupa.

Kroz projekat žene iz svih opština pirotskog okruga prošle su razne obuke iz preduzetništva i socijalnog preduzetništva, kao i razne obuke u cilju pospešivanja njihovih kompetencija za lakše zapošljavanje.

Projekat je finansijski pomoglo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije.