“Budi preduzetnik!”

Primarni problem koji želimo da rešimo našim programom je smanjenje nezaposlenosti mladih iz ruralnih sredina na jugu i istoku Srbije  koji spadaju u kategoriju teže zapošljivih lica, kroz njihovo informisanje, obuku i motivisanje za osnivanje i vođenje radnji, privrednih društava i socijalnih preduzeća, kao modela za obezbeđenje njihove egzistencije, ali i rešavanja različitih društvenih problema. Sekundarne probleme koje želimo da rešimo realizacijom programa su:

-povećanje vidljivosti mladih preduzetnika sa juga i istoka Srbije;

-promovisanje primera dobre prakse preduzetništva mladih.

Osnovni cilj programa je promovisanje preduzetništva među mladima i unapređenje preduzetničkog učenja i duha mladih.

Specifični ciljevi programa su:

•             Stvaranje uslova za ostanak mladih u ruralnim sredinama kroz unapređenje njihovih

preduzetničkih znanja i veština i  povećanje njihovih stručnih kompetencija.

•             Razvijanje preduzetničkih veština i preduzetničkog duha kod mladih čime je povećana njihova samozapošljivost.

•             Usvajanje pozitivnih stavova o preduzetništvu i motivisanje mladih ljudi da ostanu u svojim ruralnim sredinama.