Претрага за:
„Da veze ne budu bezveze“

„Kako prepoznati, preventivno delovati i sprečiti nasilno ponašanje u adolescentskim partnerskim vezama“

U okviru videa govore: Nikola Ninković, sociolog, i Ivana Janković, docent Filozofskog fakulteta u Nišu, department za psihologiju.

Video je snimljen u okviru projekta „Da veze ne budu bezveze“koji organizacija PROTECTA sprovodi u saradnji sa našom organizacijom, a koji finansira Ministarstvo omladine i sporta.

U-Report

Članovi Vizije postali su lokalni koordinatori U-Report-a za teritoriju Pirotskog okruga.

Od svog osnivanja, U-Report je nezamenjiv za podsticanje i omogućavanje angažovanja mladih u cilju prikupljanja mišljenja i stavova o pitanjima koja su važna za njih i za zajednice u kojima žive. Platforma trenutno okuplja više od osam miliona ljudi u više od 60 zemalja sveta, a u Srbiji je trenutno registrovano više hiljada U-Reportera. 

Pomoću U-Report anketa na Facebook stranici ili preko U-Report Srbija javnog naloga na Viberu mladi daju svoje mišljenje o stvarima na koje žele da utiču potpuno anonimno i besplatno.  

U-Report omogućava direktno i brzo prikupljanje i analizu podataka, tako da državne institucije, nevladine i međunarodne organizacije, kao i mediji rezultate anketa mogu da primenjuju u svom radu na projektima, razvijanju politika i strategija, kao i za analizu i merenje napretka u različitim oblastima koje se odnose na decu i mlade.

“Budi preduzetnik!”

Primarni problem koji želimo da rešimo našim programom je smanjenje nezaposlenosti mladih iz ruralnih sredina na jugu i istoku Srbije  koji spadaju u kategoriju teže zapošljivih lica, kroz njihovo informisanje, obuku i motivisanje za osnivanje i vođenje radnji, privrednih društava i socijalnih preduzeća, kao modela za obezbeđenje njihove egzistencije, ali i rešavanja različitih društvenih problema. Sekundarne probleme koje želimo da rešimo realizacijom programa su:

-povećanje vidljivosti mladih preduzetnika sa juga i istoka Srbije;

-promovisanje primera dobre prakse preduzetništva mladih.

Osnovni cilj programa je promovisanje preduzetništva među mladima i unapređenje preduzetničkog učenja i duha mladih.

Specifični ciljevi programa su:

•             Stvaranje uslova za ostanak mladih u ruralnim sredinama kroz unapređenje njihovih

preduzetničkih znanja i veština i  povećanje njihovih stručnih kompetencija.

•             Razvijanje preduzetničkih veština i preduzetničkog duha kod mladih čime je povećana njihova samozapošljivost.

•             Usvajanje pozitivnih stavova o preduzetništvu i motivisanje mladih ljudi da ostanu u svojim ruralnim sredinama.

„Zeleni iskorak“

Projekat „Zeleni iskorak“, koji je finanasiralo Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije, imao je za osnovni cilj i  rezultat  unapređenje, zaštitu i očuvanje prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti na teritoriji Parka prirode Stara planina. Osim ovog cilja ostali ciljevi su:

  • Unaprediti saradnju između zainteresovanih strana na očuvanju prirode u Parku prirode Stara Planina;
  • Osnažiti građane da se aktivno uključe u proces donošenja odluka o zaštiti prirode;
  • Podići svest mladih o značaju zaštite životne sredine i važnosti postojanja ekoloških mreža i zaštićenih područja;
  • Povećati dostupnost informacija o kvalitetu životne sredine i značaju zaštite prirode na teritoriji Grada Pirota i opštine Dimitrovgrad.

“Ja se pitam”

Projektom “Ja se pitam” koji je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije  ostvareni su sledeći rezultati:

  • Razvijena usluga za prevenciju zdravlja i unapređenje zdravih stilova života;
  • Unapređena dostupnost programa za prevenciju bolesti zavisnosti mladih, za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i očuvanja reproduktivnog zdravlja, unapređena dostupnost programa za očuvanje mentalnog i opšteg zdravlja mladih;
  • Mladi informisani o bolestima zavisnosti od psihoaktivnih supstanci putem kulturne participacije mladih;
  • Razvijena elektronska usluga za prevenciju zdravlja i unapređenje zdravih stilova života ažuriranjem  veb sajta udruženja;
  • Putem raznih promotivnih aktivnosti mladi su informisani o neophodnosti i načinima očuvanja njihovog zdravlja.

„Ostani-pokreni se“

Projekat „Ostani-pokreni se“ imao je za cilj  stvaranje uslova za ostanak mladih u ruralnim sredinama Pirotskog okruga, pre svega  u opštinama Babušnica i Dimitrovgrad, kroz unapređenje njihove zapošljivosti putem povećanja njihovih kompetencija iz  finansijske i informatičke pismenosti i sticanja preduzetničkih znanja i veština.

Ovim projektom mladima je omogućeno razvijanje njihovih preduzetničkih veština i preduzetničkog duha čime je povećana njihova samozapošljivost i zapošljivost, i usvajanje pozitivnih stavova o preduzetništvu, kao  i motivisanje mladih ljudi da ostanu u svojim ruralnim sredinama.

Projekat je  finansijski pomoglo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije.

“Na zelenom ćošku”

Projekat “Na zelenom ćošku” Udruženje “Vizija” Pirot realizovalo je u saradnji sa Centrom za kulturu Dimitrovgrad i Televizijom Pirot. Projekat je imao za cilj podizanje svesti građana i građanki Pirotskog okruga o zaštiti životne sredine, sa posebnim fokusom na mlade. Projektne aktivnosti podrazumevale su održavanje radionica u prirodi, realizaciju edukativnih tv emisija na lokalnoj Televiziji Pirot, i pripremu i izvođenje pozorišne predstave u saradnji sa Centrom za kulturu Dimitrovgrad.

Projekat je finansiralo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.