Konferencija „LevelUP!2024“ u Briselu

U organizaciji Evropskog omladinskog foruma iz Brisela koji predstavlja najveću platformu omladinskih organizacija u Evropi, predsednik udruženja Vizija iz Pirota Aleksandar Antić prisustvovao je konferenciji “LevelUP! 2024” kao jedan od predstavnika Krovne ogranizacije mladih Srbije. Konferencija je održana u Briselu u zgradi Evropskog parlamenta 12. i 13. aprila i njoj je prisustvovalo oko 1.300 mladih iz cele Evrope.  Na konferenciji se razgovaralo o tri bitne teme, i to: “Moja Evropa” gde su učesnici dobili sveobuhvatan uvid u EU i njene institucije, “Moj glas”  gde se govorilo o veštinama efikasne kampanje i zastupanja i “Moje glasanje” gde su učesnici planirali aktivnosti kako da povećaju izlaznost birača na izborima sa akcentom na izbore za Evropski parlament koji će se održati između 6. i 9. Juna 2024. godine.

Svrha ove Konferenicje bila je osnaživanje mladih ljudi da aktivno učestvuju u društvu kako bi poboljšali svoje živote i zalagali se za svoja prava, čineći mlade katalizatorima pozitivnih promena i doprinosima inovativnih rešenja za evropske izazove koji su pred nama.