JAVNA NABAVKA

„Vizija“ Pirot raspisuje javnu nabavku promo materijala za potrebe projekta „Zeleni korak“ i to:

  • 100 kom. fascikli fortmata A4 sa štampom
  • 1 kom. promo baner dimenzija 85 X 200 cm
  • 20 kom. kačketa-bele boje sa štampom
  • 20 kom. majica-bele boje sa štampom
  • 1.000 kom lifleta formata A4 sa dvostrukim prelomom i obostranom štampom

Način plaćanja i rok isporuke su sledeći:

Rok za isporuke fascikli i banera je 15.04.2023., a rok plaćanja 30.04.2023.

Rok za isporuku kačketa i majica je 30.04.2023., a rok plaćanja je 15.05.2023.

Rok za isporuku lifleta je 30.06.2023., a rok plaćanja je 15.07.2023.

Sve bliže informacije o načinu štampe i o onome šta je potrebno štampati na promo matrijalima možete dobiti na broj telefona 066/323-124 ili direktno u prostorijama Udruženja „Vizija“ u Pirotu, na adresi Moravska br.3.

Ponude možete dostaviti do 04.04.2023. godine do 17.00 sati lično u prostorijama Udruženja „Vizija“ u ulici Moravska 3, Pirot. Ponude takođe možete dostaviti i poštom u zatvorenoj koverti, ali tako da pošta stigne u prostorije Udruženja najkasnije do 04.04.2023. godine u 17.00 sati.

nabavka