Претрага за:
„Zeleni iskorak“

Projekat „Zeleni iskorak“, koji je finanasiralo Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije, imao je za osnovni cilj i  rezultat  unapređenje, zaštitu i očuvanje prirode, biološke, geološke i predeone raznovrsnosti na teritoriji Parka prirode Stara planina. Osim ovog cilja ostali ciljevi su:

 • Unaprediti saradnju između zainteresovanih strana na očuvanju prirode u Parku prirode Stara Planina;
 • Osnažiti građane da se aktivno uključe u proces donošenja odluka o zaštiti prirode;
 • Podići svest mladih o značaju zaštite životne sredine i važnosti postojanja ekoloških mreža i zaštićenih područja;
 • Povećati dostupnost informacija o kvalitetu životne sredine i značaju zaštite prirode na teritoriji Grada Pirota i opštine Dimitrovgrad.

“Ja se pitam”

Projektom “Ja se pitam” koji je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije  ostvareni su sledeći rezultati:

 • Razvijena usluga za prevenciju zdravlja i unapređenje zdravih stilova života;
 • Unapređena dostupnost programa za prevenciju bolesti zavisnosti mladih, za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i očuvanja reproduktivnog zdravlja, unapređena dostupnost programa za očuvanje mentalnog i opšteg zdravlja mladih;
 • Mladi informisani o bolestima zavisnosti od psihoaktivnih supstanci putem kulturne participacije mladih;
 • Razvijena elektronska usluga za prevenciju zdravlja i unapređenje zdravih stilova života ažuriranjem  veb sajta udruženja;
 • Putem raznih promotivnih aktivnosti mladi su informisani o neophodnosti i načinima očuvanja njihovog zdravlja.

„Ostani-pokreni se“

Projekat „Ostani-pokreni se“ imao je za cilj  stvaranje uslova za ostanak mladih u ruralnim sredinama Pirotskog okruga, pre svega  u opštinama Babušnica i Dimitrovgrad, kroz unapređenje njihove zapošljivosti putem povećanja njihovih kompetencija iz  finansijske i informatičke pismenosti i sticanja preduzetničkih znanja i veština.

Ovim projektom mladima je omogućeno razvijanje njihovih preduzetničkih veština i preduzetničkog duha čime je povećana njihova samozapošljivost i zapošljivost, i usvajanje pozitivnih stavova o preduzetništvu, kao  i motivisanje mladih ljudi da ostanu u svojim ruralnim sredinama.

Projekat je  finansijski pomoglo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije.

“Na zelenom ćošku”

Projekat “Na zelenom ćošku” Udruženje “Vizija” Pirot realizovalo je u saradnji sa Centrom za kulturu Dimitrovgrad i Televizijom Pirot. Projekat je imao za cilj podizanje svesti građana i građanki Pirotskog okruga o zaštiti životne sredine, sa posebnim fokusom na mlade. Projektne aktivnosti podrazumevale su održavanje radionica u prirodi, realizaciju edukativnih tv emisija na lokalnoj Televiziji Pirot, i pripremu i izvođenje pozorišne predstave u saradnji sa Centrom za kulturu Dimitrovgrad.

Projekat je finansiralo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije.

“Ekonomsko osnaživanje žena u Pirotskom okrugu”

Osnovni cilj projekta “Ekonomsko osnaživanje žena u pirotskom okrugu” bio je poboljšanje ekonomskog položaja žena i njihovog statusa na tržištu rada, posebno pripadnica ranjivih grupa.

Kroz projekat žene iz svih opština pirotskog okruga prošle su razne obuke iz preduzetništva i socijalnog preduzetništva, kao i razne obuke u cilju pospešivanja njihovih kompetencija za lakše zapošljavanje.

Projekat je finansijski pomoglo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju Vlade Republike Srbije.

„Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju“
 • Priručnik za pisanje IOP-a
 • Promo film o radu Servisa

Projekat „Servis za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju“ realizovalo je Udruženje građana „Vizija“ Pirot  u saradnji sa Gradom Pirotom i Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Pirot, u cilju unapređivanja inkluzivne  sredine za integraciju dece i mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u Gradu Pirotu.

Projekat je bio usmeren na jačanje uspostavljenih mehanizama i mera podrške inkluzivnom pristupu u obrazovanju, osnaživanje kapaciteta nastavnika/ca, kao i edukaciju roditelja, kako bi deca i mladi koji pohađaju nastavu po programima IOP-1 i IOP-2 dobili sveobuhvatnu podršku u obrazovanju, a posebno u tranziciji iz osnovne u srednju školu i njihovim ravnopravnim uključivanjem u svet rada. Glavna aktivnost projekta bila je formiranje Servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju, i u okviru njega multidisciplinarnog tima koji je imao zadatak da prati učenike/ce sa invaliditetom i smetnjama u razvoju tokom osmog razreda osnovne škole i pruža savetovanu podršku njihovim roditeljima u vezi sa daljim srednjoškolskim obrazovanjem. U komunikaciji sa privatnim sektorom, multidisciplinarni tim je uvećao šanse za njihovo zapošljavanje, nakon završavanja školovanja. Projekat je takođe imao za cilj da podigne kapacitete nastavnika/ca, kao i da sve relevantne lokalne aktere dodatno upozna sa značajem socijalne inkluzije i izazovima sa kojima se suočavaju deca i mladi sa invaliditetom i smetnjama u razvoju prilikom školovanja i zapošljavanja.

Rad Servisa za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju i multidisciplinarnog tima prepoznat je izradom novih planskih lokalnih dokumenta za decu i mlade, usaglašenih sa Zakonom o planskom sistemu. Projekat je doprineo jačanju partnerstava ključnih lokalnih aktera koji će kroz buduće zajedničke aktivnosti doprineti uključivanju dece i mladih  sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u svakodnevni život lokalne sredine.

Projekat se sprovodio u okviru druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – Podrška razvoju inovativnih modela za socijalno uključivanje LIP 2. Program LIP 2 realizovao je Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) u okviru projekta Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji, koji podržava Vlada Švajcarske.

U okviru projekta urađen je i objavljen priručnik za pisanje IOP-a, koji možete naći na sledećoj adresi: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/%d0%be%d0%b1%d1%98%d0%b0%d0%b2%d1%99%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d0%b8%d1%81/ .

Takođe u okviru projekta urađen je i promo filmo o radu Servisa. Promo film možete videti na youtube-u na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=2aZ1OdpXyrs .

O nama – ciljevi udruženja

Udruženje „Vizija“ Pirot se zalaže za  unapređenje i razvoj životnih uslova i prava dece i mladih, podsticanje dece i mladih na veću društvenu angažovanost, zalaganje za unapređenje komunikacije, demokratskog i otvorenog dijaloga među decom i mladima i svim pripadnicima društvene zajednice, za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju, bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost, kroz ostvarivanje ciljeva udruženja predviđenih Statutom udruženja:

1)         zalaganje za unapređenje i razvoj životnih uslova i prava mladih;

2)         podsticanje mladih na veću društvenu angažovanost;

3)         zalaganje za unapređenje komunikacije, demokratskog i otvorenog dijaloga među mladima i svim pripadnicima društvene zajednice;

4)         zalaganje za toleranciju i pravo na različitost u mišljenju i delovanju, bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost;

5)         uspostavljanje bolje međugeneracijske saradnje;

6)         poboljšanje neformalnog obrazovanja mladih;

7)         edukacija i stručno usavršavanje mladih i drugih stručnjaka;

8)         promocija rodne ravnopravnosti kroz zalaganje za prava mladih žena;

9)         promovisanje preduzetništva mladih i poboljšanje radnog ambijenta;

10)       međunarodna saradnja i mobilnost građana, a naročito mladih;

11)       razvoj ekološke svesti kod mladih i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa uvođenjem koncepta održivog razvoja;

12)       razvijanje kulture, sportske i akademske svesti među mladima.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1)         se zalaže za podizanje obrazovnog i kulturnog nivoa mladih kroz propagiranje volonterizma;

2)         nastoji da ostvari saradnju sa ustanovama kulture, visokoškolskim ustanovama, školama, đačkim parlamentima i drugim omladinskim organizacijama;

3)         organizuje razne edukacije, seminare, tribine, programe, radionice i druge oblike stručnog usavršavanja koji su u skladu sa ciljevima Udruženja;

4)         sarađuje sa ministarstvima, lokalnom samoupravom, stručnim udruženjima u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim ciljevima;

5)         organizuje razne edukacije, seminare, tribine, obuke i radionice posebno iz sledećih oblasti: informacionih tehnologija, ljudskih prava, promociji evropskih vrednosti, zaštite životne sredine, zdravih i bezbednih stilova života;

6)         organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz oblasti zaštite životne sredine;

7)         realizuje aktivnosti s ciljem razvoja ekološke svesti javnosti i organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozelenjavanje ugroženih delova naselja i njihove okoline.